Helgenæs har fået ny naturperle

22-01-2015
Fugle ved Vænge Sø

Naturstyrelsen har genoprettet Vænge Sø med en ca. 20 ha stor vandflade. Fuglene har kvitteret for søen ved at yngle i området i et hidtil uset antal.

Medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening har efter aftale med Naturstyrelsen studeret fuglene ved Vænge Sø gennem et årstid og resultatet er imponerende. Rapporten over observationer ved Vænge Sø tæller ikke mindre end 121 forskellige arter, heraf er ca. 21 ynglende arter ved søen.

Se rapporten over observationer ved Vænge Sø

Vænge Sø har gennem flere årtier været tørlagt ved at man har drænet området og pumpet vand ud i Ebeltoft Vig. Genopretningen af Vænge Sø er blevet en realitet i 2014. Vandet i søen er hævet ca. 1 meter i forhold til tidligere, ved at man har ændret pumpningen fra søen. Søen står nu med en åben vandflade, blandt andet der hvor den tidligere vej til Helgenæs Naturefterskole gik. Grusvejen fra landevejen frem til p-pladsen er dog bevaret til glæde for besøgende ved Vænge Sø. En mindre del af grusvejen i den nuværende sø, er bevaret som småøer til glæde for de fugle, der bygger reder ved søen.

Det er muligt at besøge området via en trampesti på diget langs dele af landkanalen samt en sti til udsigtspunktet på Evas Bakke sydvest for Vænge Sø.  

Ornitolog Joy Klein, der har registreret fuglene ved Vænge Sø, udtaler ”Vi følger også fuglene ved Vænge Sø i 2015 – vi synes det er spændende at følge udviklingen”.

Dansk Ornitologisk Forening samler observationer fra området ved Vænge Sø.