Kronvildtjagt i og omkring Fejsø Plantage

15-01-2015

Årets "nabojagt" afholdes i Fejsø Plantage torsdag d. 29. januar 2015.

OBS - justeret tekst!

De seneste år har Naturstyrelsen Vestjylland afholdt en såkaldt revisionsjagt på - primært - kronvildt. Der er inviteret ca. 40 jægere, der er en blanding af naboer og jagtforeningsmedlemmer, der bliver posteret i skoven.

Udover at få nedlagt nogle krondyr, er formålet med arrangementet at fremme dialogen omkring håndteringen af og jagten på kronvildtbestanden lokalt. Og de tidligere år har der både før og efter jagten været en livlig debat deltagerne imellem. Indtrykket fra de tidligere års jagter har vist at dialog ikke er så ringe endda..............

På denne dag har naboer til Fejsø Plantage mulighed for at få en dispensation til at opstille skydestiger/-tårne nærmere end lovens krav om en afstand til et naboareal på 130 meter.

Jagten afholdes:
Torsdag d. 29. januar 2015 kl. 8.30

Mødested: Fejsøhus, Fejsøvej 1, 6990 Ulfborg (nogle GPS´er foretrækker 6980 Tim)

Forud for jagten afholdes et møde om kronvildtforvaltning og -jagt i lokalområdet:
Torsdag d. 22. januar 2015 kl. 19.00

Mødested: Vestjysk Fritidscenter, Sportsvej 1, 6990 Ulfborg

Af hensyn til forplejning m.v. er tilmelding til mødet nødvendig til Obfuscated Email

Da en vigtig del af arrangmentet er dialogen omkring kronvildtet og jagten, er der fælles start og afslutning på dagen. Vi håber at mange naboer/nabojægere vil deltage i en fælles parole inden jagten, og fællesafslutningen.

I forbindelse med vildtparaden - der forventes at være klar kl. ca. 13.30 - vil der være mulighed for at købe varm suppe med tilbehør. Det er også muligt for jægere der har været på jagt på naboarealer, at deltage i fællesspisningen.

Naboer der ønsker en dispensation kan sende en mail med deres adresse og evt. matr. nr. på arealet, hvor skydetårnet/-stigen ønskes anvendt. Mailen sendes til Obfuscated Email

Dispensationerne udleveres ved mødet i Ulfborg eller ved starten på jagten.

På jagtdagen vil der være oprettet en "schweisshundecentral", hvor folk der her behov for en schweisshund kan henvende sig. Efter jagten koordineres eftersøgningerne. Fra kl. 11 kan man ringe på 20 13 67 76, hvis man har behov for hundeassistance.

Eventuelle spørgsmål til vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen på 20 31 11 80.