Vandet pibler frem i Nordsjællands skove

29-01-2015

Naturstyrelsen genskaber søer og moser, som tidligere tiders brug af grøfter og dræn fjernede fra landkortet.

Flere små og større moser og søer vil se dagens lys de næste 15 år

Der bliver i fremtiden mange flere sumpede områder i Nordsjællands statsskove. I dag dækker moser, småsøer og vandhuller sammenlagt 900 hektar af skovarealet, men det tal vil vokse med i alt 350 hektar frem til 2030. Det er blandt andet i Gribskov, Nyrup Hegn, Tisvilde Hegn og i Grønholt Vang, at vandet skal vende tilbage til lavninger, hvor der i dag gror primært grantræer.
Det fremgår af den nye plan for Nordsjællands skove, som Naturstyrelsen offentliggør i dag. For at få vandet tilbage i skoven skal der de kommende år sløjfes et stort antal grøfter, der i dag gennemvæver skoven på kryds og tværs.


- Ser man på et kort over Gribskov fra 1800-tallet, så er det næsten helt blåt af sjapvand og sumpede områder. Gennem tiden fik man gravet grøfter og drænet det meste af vandet væk for, at træerne skulle vokse så meget som muligt. Men nu vil vi gerne have vandet tilbage, så skoven kan blive et godt sted for padder, insekter og fugle, siger skovrider Jens Bjerregaard Christensen fra Naturstyrelsen i Nordsjælland.


De nye vådområder vil gavne frøer, snoge, guldsmede, salamandere og en lang række vandfugle som for eksempel lille lappedykker og hvinand. Skoven bliver desuden mere indbydende for friluftslivet, fordi der opstår nye, solrige lysninger omkring vådområderne.


Og det er ikke kun vand, der lukkes ind, hvor der før kun var træer. Der kommer også flere heste, køer og får i skovene. Ifølge Naturstyrelsens plan skal der de kommende år laves nye græsningsskove på sammenlang 300 hektar - et område der svarer til seks gange Fælledparken i København.


Læs mere om Naturstyrelsens planer for Nordsjællands skove

 

Sandskredssø