Det nationale testcenter for vindmøller ved Østerild

29-01-2015

Offentligt møde om status for anlæg og naturudvikling,
torsdag den 5. februar 2015 kl. 19.00 på Østerild Kro

På mødet vil Århus Universitet fremlægge de nyeste resultater af
naturovervågningen efter opstilling af de første 4 møller. Repræsentanter
for DTU Vindenergi og Vindmølleindustrien vil give en status for
anlæggets drift og forventninger til fremtidens resultater. Naturstyrelsen
orienterer om status for naturtiltag m.v. i henhold til implementeringsplanen,
og Thisted Kommune vil præsentere planerne for det kommende
besøgscenter. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs i
programmet. Alle interesserede er velkomne.

Resultaterne fra de nyeste resultater af naturovervågningen kan findes i rapporten Undersøgelse af fugle og flagermus

Claus Rasmussen

Projektleder