Opsætning af hegnet omkring Mellemområdet testes

16-01-2015

Opsætning af hegn i mosejord kan være udfordrende. To prøvestrækninger i Mellemområdet vil skaffe vigtig viden om valg af materialer, metoder og brug af maskinel, som skal bruges når resten af de 30 km hegn skal sættes op.

prøveopsætning_hegn_LlVildmose.jpg
Opsætning af hegn langs udvalgte prøvestrækninger udføres med specialmaskiner

Et af de store tiltag i LIFE+ projektet i Lille Vildmose er at begrænse tilgroningen af Mellemområdet med træer og buske. Det sker ved at indhegne en stor del af Mellemområdet og udsætte store planteædere, som skal holde væksten i ave. Før de 30 km hegn sættes op, er det nødvendigt at indhente erfaringer med opsætning af hegn i mosejord, valg af materialer og maskinel.

I de kommende par uger har LIFE-projektet derfor igangsat opsætning af to prøvestrækninger på udvalgte steder i Mellemområdet for at høste erfaringer til brug, når resten af hegnet skal sættes op senere i 2015.

Forventningen er, at hele hegnet er sat op med udgangen af 2015 og at de store planteædere sættes ud i løbet af foråret 2016.