Reception for Kjeld Kofoed Nielsen

08-01-2015

Fratræder efter godt 30 års tjeneste

Vores skovløber ved Naturstyrelsen på Bornholm

Kjeld Kofoed Nielsen

fratræder efter mere end 30 års tjeneste. I den anledning

inviteres kollegaer og samarbejdspartnere til afskedsre-

ception fredag d. 16. januar, kl. 14 – 16 i jagtstuen på

Koldekilde, Segenvej 39

Kontakt

Søren Friese

Skovrider