Skovning i Tornby Klitplantage kan betyde kortvarige begrænsninger for friluftslivet

19-01-2015

Naturstyrelsen starter i januar skovningsarbejde i Tornby Klitplantage.

Skovning i Tornby Plantage.jpg
Skovningsmaskiner som denne vil kunne ses i Tornby Plantage i den kommende tid. (Foto: Naturstyrelsen)

Skovningen var planlagt til 2014, men blev udskudt, da skove andre steder i landet – med langt større mængder stormfældede træer fra stormen ”Bodil” – i 2014 lagde beslag på maskiner og levering af træ til industrien. Nu vil grupper af træer, der i Tornby Klitplantage er væltet under de sidste storme, blive taget med. Enkelttræer, der er væltet hist og her, får typisk lov at blive liggende, da det gavner naturen, at der ligger døde træer i skovbunden.

På arealerne kommer der først til at køre en skovningsmaskine – som fælder, afgrener og opskærer træerne – og senere kommer der en udkørselsmaskine, som transporterer træet ud til stakke ved bilfast vej. Der vil også blive lagt træer ned til senere flisning.

Selvom maskinførerne er vant til at tage hensyn til skovgæster, vil Naturstyrelsen gøre opmærksom på, at man også selv skal være opmærksom – sikkerhedsafstanden til skovningsmaskinen er 70 meter, hvis man vil passere eller stå og kigge på arbejdet.

Især når maskinen arbejder i det sydligste område (syd for Thorbækken), hvor mountainbikerute, vandrerute og riderute ligger meget tæt, kan der i forbindelse med arbejdet ske afspærring af ruter og måske også lukning af parkeringspladsen ved Købstedvej. Respekter da afspærringerne og brug i stedet parkeringspladserne ved Rævskærvej og Russerbakkevej.

Arbejdet vil typisk medføre, at veje og stier bliver opkørte og mere mudrede. Vejene vil blive repareret, når arbejdet er afsluttet – så husk støvler ind til da.

Kontaktperson

Helene Overby

Skovfoged
Naturstyrelsen Vendsyssel