Bisonskoven åben igen

21-07-2015

Efter lukning i en måned har Naturstyrelsen besluttet at genåbne Bisonskoven for offentlig færdsel ad veje og afmærkede stier.

Der er kommet fire kalve til denne sommer, og flokken er nu oppe på i alt 17 dyr. Naturstyrelsen understreger, at det er meget vigtigt at følge reglerne for besøg i Bisonskoven.

undefined
Tyren - nu far til 10 bornholmskfødte bisonkalve - græsser ved Svinemosen. Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen.

Der er født hele fire kalve i Bisonskoven i år: To sidst i maj, én ca. 20 juni og én omkring 7. juli. Den 20. juli var alle fire nye kalve samlet i flokken. Der er med næsten 100 % sikkerhed tale om to tyreklave og to kviekalve. Hermed har de 7 europæiske bisoner, der kom til Bornholm i 2012, i alt fået 10 kalve - seks tyrekalve og fire kviekalve.   

For en måned siden skønnede Naturstyrelsen det for nødvendigt at lukke Bisonskoven på grund af nyfødte kalve og risikoen for aggressive moderkøer. Det er kendt, at moderkøer i de første par uger efter fødslen kan gå lidt væk fra flokken med deres kalv. Og i den periode vil de forsvare sig, hvis man kommer for nær.

Naturstyrelsen forventer ikke flere fødsler, og de nu 17 dyr færdes atter sammen i en flok. Derfor er skoven igen åben for offentlig færdsel ad faste veje og markerede stier. Efter en måned med meget få besøgende virker det, som om bisonerne er blevet mere opmærksomme og sky.

De europæiske bisoner er vilde dyr, der skal omgås med respekt. Derfor indskærper Naturstyrelsen, at alle besøgere følger adgangsreglerne nøje:

Er du gående på veje og stier:
Det er kun tilladt at gå på Bisonskovens faste veje og markerede (gule) stier.
Gå ikke tættere på dyrene end 100 meter.
Vær rolig og stille og gå langsomt væk, hvis dyrene selv bevæger sig tættere på end 100 meter.
Hunde skal være i snor.

Er du i bil på Christian den X.s Vej:
Kør meget langsomt. Kør ikke tættere på bisonerne end 100 meter. Bliv i bilen, hvis du holder stille og bisonerne kommer tættere på end 100 meter. Forhold dig roligt, giv dig tid, nyd oplevelsen og vent med at køre eller stige ud, til dyrene er gået. 

Hvis reglerne overholdes, forventer Naturstyrelsen, at den offentlige adgang vil være problemfri som før lukningen. Da flokken er blevet større og i en periode ikke har været vant til mange mennesker, følger Naturstyrelsen dyrenes adfærd nøje. Hvis der viser sig tegn på problematisk adfærd, kan det blive nødvendigt at lukke for offentlig adgang igen. Følg med i situationen på http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/bornholm og http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/bison-bornholm/

God tur til Bisonskoven!

undefined

Bisoner med kalve på Nyhusengen (den sydlige del af Christian den X. Vej). Foto: Naturstyrelsen.

Michael Stoltze

Naturformidler
Bornholm

John Orbitt

Skovfoged
Bornholm