Brugergruppen har formaliseret samarbejdet med LIFE Læsø Projektet

29-07-2015

Især i forbindelse med hegninger på projektarealerne er Brugergruppen nu gået i tæt samarbejde med Projektgruppen for LIFE Læsø projektet

Brugergruppen har nu sammen med projektgruppen besigtiget flere af de steder, hvor det er nødvendigt at hegne arealer med henblik på afgræsning af enten får, heste eller kreaturer. Afgræsning er nødvendig, hvis de mange naturarealer på Læsø skal vedblive med at være åbne og de græssende dyreracer, der anvendes er valgt med omhu for at alle hegn skal være åbne og tilgængelige for alle. Galloway er f.eks. valgt fordi den ikke er opsøgende men blot en smule nysgerrig - og holder sig på afstand af folk. 

Hegnene foreslås af Brugergruppen anlagt således, at de vil genere eller hindre den offentlige adgang mindst muligt - især de steder hvor færdsel traditionelt har været uhindret og uden hegn. 

undefined

Stende over hegn ved Bløden Hale. (Foto: Thomas Retsloff - Naturstyrelsen)

Det gælder især ved vandrestier, strandarealer eller f.eks. omkring Foldgårdssøen, hvor det foreslåes at stien rundt om søen friholdes for indhegning.

Projektledelsen vil nu evaluere Brugergruppens anbefalinger og konkrete forslag til en fremadrettet og holdbar strategi for det videre arbejde med hegnene.

Læs mere i artiklen i Læsø Posten: Læsø Posten 220715 Brugergruppe.pdf