Forskning i rigere natur i skoven

22-07-2015

Flere biller, svampe og fugle kan blive resultatet af en omlægning af bøgeskov til udvidet naturnær skovdrift. Det er i hvert fald det et forskningsprojekt i Gribskov skal undersøge.

undefined
Bøgetræ bliver ringet som led i forskningsprojekt

I 2013 startede Københavns Universitet en forskningsprojekt i Gribskov, som løber frem til 2018. Projektet skal undersøge om det er muligt at øge biodiversiteten ved at foretage forskellige tiltag i skoven.

hul i bøgetræ

Skader på træer
Der er udvalgt fem 80 – 110 årige bøgebevoksninger på ca. 10 ha. i Gribskov, hvor der i løbet af denne sommer er lavet forskellige former for skader på træerne. Nogle træer er blevet brændt i bunden, andre er ringet og andre igen har fået savet et hul ind i stammen. I august bliver yderligere nogle træer fældet med høj stub. Ca. 60 træer pr. område behandles og der laves 2 lysbrønde på ca. 40 m i diam. Halvdelen af hvert område fungerer som kontrolskov uden indgreb.

undefined

Forskningsprojektet sker i tæt samarbejde med naturstyrelsen Nordsjælland, hvis skovløbere er med til at foretage de indgreb i bevoksninger, der er en essentiel del af projektet.

Hvilke dyr flytter ind?
I forbindelse med forskningsprojektet er der opsat insektfælder og dataloggere, så dyre- og svampelivet kan følges. Der er primært fokus på vedboende svampe, biller og fugle, organismegrupper, som man regner med er hurtige til at reagere på de nye forhold.

Undersøgelserne i Gribskovs bevoksninger udgør halvdelen af et større forskningsprojekt. I hver bevoksning undersøges vedboende svampe, træboende laver, mosser, karplanter, biller og fugle, sammen med en række parametre om bevoksningen som levested. Der vil også blive foretaget en driftsøkonomisk værdisætning af bevoksningerne, så det bliver muligt at vurdere omkostningerne ved den rigere natur i en mere varieret bøgeskov.

undefined

Fra teori til praksis
Tanken er at resultaterne skal danne grundlag for en bog med praktiske anbefalinger til, hvordan man kan gavne den biologiske mangfoldighed i de danske skove.

Se de fem undersøgelseområder her