Sjælden orkidé på Møns Klint boomer i år

24-07-2015

Årets tælling af den sjældne orkidé Horndrager i Jydelejet på Østmøn gav ikke mindre end 2024 eksemplarer. Det er ny rekord!

Skovfoged HC Gravesen til venstre, biolog Steen Moeslund til højre tæller horndragere
Skovfoged HC Gravesen (til venstre) og biolog Steen Moeslund tæller horndragere.

I slutningen af 80-erne så det rigtig skidt ud for orkideerne på Møns Klint, og den super sjældne Horndrager var nær ved at forsvinde fra det stort set eneste voksested i Danmark. Naturstyrelsen satte ind med hårdhændet rydning af træer og buske for at genskabe de lysåbne overdrev, som orkideer elsker. Kreaturer og geder blev sat ud og sørger nu for at bide buske og træer ned, hvis de skulle formaste sig til at dukke frem igen.

I 2011 fandt vi på at invitere lokale spejdere, deres familier og andre interesserede til en naturplejedag i Jydelejet, hvor træer og buske, som dyrene ikke kan klare, bliver fjernet. Der bliver også slået med le og fjernet hø. Naturplejedagen er nu blevet en fast tradition og arrangeres i samarbejde med græsningsforeningen for Høje Møn, DN, geocenteret og kommunen”, fortæller skovfoged Hans Christian Gravesen, der har fulgt orkideerne på Møn i en menneskealder.

Dyr og menneskers naturpleje giver pote. Horndragerne kvitterer med at blomstre mere og mere talrigt, og de dukker nu også op flere steder i Jydelejet. Det er ikke kun horndrager, der nyder godt at naturplejen på Høje Møns overdrev. Ikke mindre end 18 forskellige orkidé-arter trives og vokser på de Østmønske bakkedrag. Det gør Høje Møn til et af Danmarks vigtigste levesteder for vilde orkideer.

"I 1987 fandt vi kun én eneste horndrager i Jydelejet, siden er det gået stødt fremad. Det er en succeshistorie for naturplejen", udtaler Hans Christian Gravesen.

Udvikling i antal horndragere i Jydelejet

Oplev orkideer

Juni og juli er højsæson for blomstring af orkideer, og det kan stadig nås at se horndragerene. De nemmeste steder at finde orkideerne er i Jydelejet nord for Geocenter Møns Klint (P-plads ved Langbjergvej). En anden fantastisk orkidélokalitet er Høvblege vest for geocenteret (P-plads på Busendevej). Find P-pladsen på kort: udinaturen.dk

Sådan ser horndrager ud:

God stil i naturen: tag kun fotos - efterlad kun fodspor :-) 

horndrager i blomst

Horndrager i fuld flor

Elly Andersen

Projektmedarbejder
Storstrøm