Adgangen til Bisonskoven kan blive begrænset

19-06-2015

Den europæiske bison i Almindingen stortrives. De har fået to kalve i maj 2015, og der er nok endnu en kalv på vej.

Det stigende antal bisoner i kombination med det stigende antal besøgende (nu omkring 200.000 årligt) betyder, at kontakten mellem bisoner og mennesker er betydelig større, end hvis dyrene havde gået frit.

Men dyrene har instinkterne i behold, og i tiden lige efter en bisonko har kælvet er hun alene med sin kalv i to-tre uger. I den periode vil hun forsvare kalven, hvis nogen af vanvare kommer for nær.

Derfor lukker Naturstyrelsen for fri adgang til Bisonskoven i tre uger, hvis der bliver født flere kalve. I perioden vil Naturstyrelsen arrangere et antal gratis guidede ture og i øvrigt henvise til NaturBornholms ture.

undefined
Bisonkoen er alene med sin nyfødte kalv de første par uger. I den periode er hun farlig at komme nær. (Foto: Marc Kaekebeke).

Den europæiske bison i Almindingen stortrives. De har fået to kalve i maj 2015, og der er nok endnu en kalv på vej.

Det stigende antal bisoner på den begrænsede plads i indhegningen i kombination med det stigende antal besøgende (nu omkring 200.000 årligt) betyder, at kontakten mellem bisonerne og mennesker er betydelig større, end hvis dyrene havde gået frit.

Fritlevende bisonerne er fredelige og normalt ret sky dyr, der vil trække væk, hvis man nærmer sig. Bisonerne i indhegningen i Almindingen er ikke så sky mere, og hegnet sætter begrænsninger for, hvor langt de kan flytte sig. Men man må ikke glemme, at det er vilde dyr med instinkterne i behold.

Når en bisonko skal til at kælve, trækker den sig lidt væk fra flokken. Her føder den og bliver på afstand af flokken med sin lille kalv i to-tre uger, hvorefter mor og kalv vender tilbage til bisonflokken. I perioden, hvor koen er alene med sin kalv, vil hun forsvare kalven, hvis nogen kommer for nær.  Koen kan angribe hurtig og uden varsel.

Naturstyrelsen har indskærpet, at man kun må gå på Bisonskovens faste veje og markerede stier, og ikke tættere på end 100 meter. Hvis man overholder reglerne, er risikoen minimal.  Men man kan ad vanvare risikere at komme så tæt på bisonko og kalv, at angreb ikke kan udelukkes.

Derfor lukker Naturstyrelsen for en sikkerheds skyld for fri adgang til Bisonskoven, hvis der bliver født flere kalve. Indhegningen vil blive lukket fra fødslen og tre uger frem. I denne periode vil Naturstyrelsen arrangere et antal gratis guidede og i øvrigt henvise til NaturBornholms ture. NaturBornholm har stor erfaring i at arrangere guidede ture i området.

Naturstyrelsen orienterer løbende om situationen på http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/bornholm og http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/bison-bornholm/

Kontakt

Michael Stoltze

Naturformidler
Bornholm

John Orbitt

Skovfoged
Bornholm