Det nye hegn sættes op

01-07-2015

Flere steder i Lille Vildmose ses bunker af lange pæle. Opsætningen af hegnet omkring Mellemområdet er gået i gang.

undefined
Robiniepæle rammes i jorden med særligt udstyr

Det store område mellem Høstemark Skov og Tofte Skov, også kaldet Mellemområdet, skal inden for det næste halve år indhegnes. Opvækst af især birk og pil er en trussel mod gendannelsen af højmose i Mellemområdet og da det er meget dyrt og tidskrævende manuelt at holde vegetationen nede, skal området afgræsses.

Life+ projektet vil i løbet af det næste halve års tid sætte et hegn op rundt om hele Mellemområdet og sætte krondyr til at græsse arealet af.

Aage V. Jensen Naturfond og Aalborg Kommune supplerer besætningen med et dusin elge, som er ideele til at færdes i de våde områder og til at holde især birkevæksten nede. 

Hegnet består af robinie-stolper og nedramning af stolperne foregår med særligt udstyr. Hegnet sættes op i etaper og forventes at stå klar ved årsskiftet. I hegnet vil der indsættes adgangslåger, arbejdslåger og færiste så publikum og lodseejer har samme adgang til Mellemområdet, som i dag.

Til næste år vil krondyr og elge, efter en kortere indslusningsperiode, sættes fri i Mellemområdet.