Hirsholm Havn åben på trods af brand

26-06-2015

Båd helt udbrændt ved kajen inde i havnen

Natten til den 22. juni udbrændte en lystbåd forankret i Hirsholm Havn. Heldigvis kom ingen til skade ved branden. Udover den udbrændte båd skete der nogen skade på Nordre mole.

Hirsholm havn (Foto: Thomas Retsloff - Naturstyrelsen) Hirsholm havn (Foto: Thomas Retsloff - Naturstyrelsen)

Den udbrændte lystbåd sank i havnen, men vraget er velmarkeret med røde bøjer. Det ligger på indersiden af molehovedet til Nordre mole – dog ikke så det generer både, som vil anløbe havnen. Skaderne på Nordre mole forhindrer heller ikke, at havnen kan bruges. Oprydningen efter branden sker snarest muligt og starter med, at vraget fjernes fra havnen. Senere hen forventes skaderne på Nordre mole udbedret.

Hirsholm Havn er således åben som den plejer, og Naturstyrelsen ser frem til at byde vores gæster velkomne til Hirsholmene hen over sommeren.

Ved spørgsmål kontakt skovløber Jens Klingenberg (21618360) eller skovfoged Søren Møller Pedersen (21618303).