Lukning af Hellebækvej i gennem Hellebæk Kohave

16-06-2015

D. 22. juni lukker Naturstyrelsen Hellebækvej ved Hellebæk Avlsgård, men arbejdet starter allerede i dag.

HKohave570x320.jpg

Bommen er ankommet og nu skal den sættes op.

Lukningen er besluttet i samarbejde med Helsingør kommune. Lukningen af vejen sker i første omgang som en 2 årig forsøgsperiode, og efter de to år vil vi evaluere forsøget og tage en beslutning for fremtiden.

Lukningen af vejen sker for at imødegå generne fra den gennemkørende trafik og skabe bedre naturoplevelser i Hellebæk Kohave for primært gående og cyklister.

Vejen bliver lukket ved Hellebækvej nr. 87 ud for parkeringspladsen ved Hellebæk Avlsgård. Lukningen sker med en bom henover vejen samtidig med, at parkeringspladsen deles over i to parkeringsarealer. Der vil fortsat være indkørsel til Hellebæk Kohave fra Nygård og fra Hellebæk, men der vil altså være lukket for gennemkørsel.  

Spørgsmål vedr. lukning af vejen kan rettes til skovfoged Torben Hoch på tlf. 21463637.