Natravn og Linnæa ...

15-06-2015

og mange mange flere arter blev fundet i week-endens Bioblitz i Tisvilde Hegn og på Melby Overdrev.

BioB_Enebær.jpg
Forfatter og TV Vært Flemming Rune åbnede Bioblitzen med en tur til Enebærdalen

15 – 20 faglige natureksperter gik sammen med andre interesserede i gang med at finde og registrere alt levende i skoven og på overdrevet. Planter, insekter, svampe, fugle, padder og pattedyr blev nøje undersøgt og tastet ind i naturbasen Fugle og Natur. 

Over 500 arter

Der findes rigtig mange spændende arter i Tisvilde Hegn og på Melby Overdrev og før denne week-ends Bioblitz var der registreret mere end 2530 arter. At nå så højt op kræver flere døgn og årstider end det bioblitzen varede. Det endelige tal forligger ikke endnu, da nogle arter lige skulle have et ekstra tjek under luppen.

Stor cigargalle-fritflue -
var bare end af de mange arter. I flæng kan nævnes nogle af de andre fundne arter, der er i den sjældne ende. Almindelig månedrude, Bakkegøgelilje, Ægbladet fliglæbe, Knærod, Kattefod, Liden ulvefod og tre arter af vintergrøn. Af dyr blev bl.a. Lærkefalk, Sortstrubet bynkefugl og Natravn hørt eller set og Blodrød blomsterbuk, Fyrrepragtbille og Smaragdedderkop er bare nogle få af de mange insekter og smådyr der blev set.  

Bøllejungen

Planter og smådyr bliver bestemt ved Bølleljungens sø

 

Naturvejlederens favoritoplevelser

” Mine favoritoplevelser på dette års bioblitz var aftenturen, hvor vi hørte hele 3 natravne og stod og så på 4 kronhinder og 1 kronhjort, som stod et stykke fra os i  aftendisen efter regnen, mens brunflagermusene fløj over vores hoveder på jagt efter insekter. Men også fundet af den lille fine Linnæa i blomst og arterne af vintergrønt var en fin oplevelse. Og så var der selvfølgelig den gode stemning og intense udveksling mellem fagfolkene, som var 100 % på opgaven med at finde så mange spændende arter som muligt.” fortæller Naturvejleder Anne Johannisson fra Naturstyrelsen Nordsjælland, som var vært for årets Bioblitz.

 

Linnæa

Linnæa