Naturpleje på Samsø - et samarbejdsprojekt!

24-06-2015

Ministeriet for fødevarer og EU via landdistriktsmidlerne har i samarbejde med naturstyrelsen igangsat en målrettet naturplejeindsats på Issehoved i Nordby Bakker på Samsø.

Nordby bakker på Samsø er et af landets bedste områder med overdrev og havskrænter. Desværre har områderne tilbøjelighed til at gro til i krat. Nu skal firbenede naturplejere i form af gutefår ud og hjælpe med at bide krattet tilbage og bekæmpe rynket rose.

I Nordby Bakker ligger et af Danmarks største og bedste sammenhængende overdrev. For at sikre overdrev skal der græsning til, og for at hindre overdrevet i at blive et uigennemtrængeligt krat, skal det konstant græsses og plejes på anden vis.

I området omkring Issehoved har vi særligt problemer med rynket rose, en art der er indført fra Asien som prydbusk men nu breder sig uhæmmet langs vores kyster til gene for både natur og badeliv. 

Netop området her med sine stejle havskrænter er værdifuld natur men det er også særdeles vanskeligt at pleje.  Med økonomisk støtte fra Ministeriet for fødevarer og EU via landdistriktsmidlerne kombineret med at naturstyrelsen selv har afsat midler er det lykkedes at skaffe det økonomiske grundlag for en målrettet naturpleje indsats.

En strækning af 500 m havskrænt og forstrand er blevet indhegnet, med låger ved kysten så færdsel ikke hindres. Al træopvækst inkl. roser, slåen, brombær mv. er blevet skåret ned og knust så dyrene kan komme rundt på området og holde opvækst nede.

Naturstyrelsen har lavet en aftale med fåreavler Henrik Ladefoged om at han afgræsser kystskrænten. Gutefår er kendt for at være en race der netop er gode til at æde buske og dermed håber naturstyrelsen at de kan få has på roserne.

Senere er det mening at fårene rykker videre til andre skræntområder, hvor der er de samme problemer med rynket rose. Det ideelle mål er at udrydde planten i Nordby Bakker, og kan det ikke lykkes, så er målet at reducere den mest muligt til glæde for den naturlige og meget mere artsrige plantevækst.

Området er en del af Natura 2000 område nr.58 Nordby Bakker.

Se nærmere:

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/natura-2000-plejeplaner-for-naturstyrelsens-arealer/se-plejeplaner/jylland-øst/058-nordby-bakker/