Sommerhusgrund til salg - Vejers Sydstrand

18-06-2015undefined

Miljøministeriet sælger

Plantørstien 4

 Klitgrund ved Vesterhavet

Ejendommen er beliggende:
Plantørstien 4
6853 Vejers

Klitgrunden er en af de sidste ubebyggede klitgrunde i Vejers. Grunden er på 2.474 m2 og har en eftertragtet beliggenhed i Vejers Sydstrand i gåafstand til Vejers by. På grunden findes et af Vejers’ højeste punkter, hvorfra der er udsigt til Vejers og Vesterhavet. Grunden er bevokset bl.a. med lyng og bjergkratfyr.  

Ejendommen sælges kontant og den skønnede kontantværdi udgør 1.750.000,00 kr. 

Grunden kan besigtiges efter reglerne om færdsel til fods i henhold til gældende regler for færdsel på statens ejendom.

Ejendommen sælges ved budafgivelse efter statens regler. Tilbud skal indsendes til Naturstyrelsen Blåvandshuk i lukket kuvert mærket ”Tilbud på matr.nr. 6nb Vejers” senest tirsdag den 1. september 2015, kl. 14:00.

Afgivelse af bud:
Tilbud på køb afgives på særlig tilbudsblanket, der sammen med yderligere oplysninger om ejendommen, kan findes i nedenstående bilag. Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet på Naturstyrelsen Blåvandshuks adresse ved fristens udløb. De bydende har adgang til at overvære åbningen.

Naturstyrelsen Blåvandshuk
Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl
Att. Sven Wodschow
Tlf. 7254 3000
E-mail: Obfuscated Email

Bilag: