Open Water svømmebanen i Esrum Sø er åben

02-06-2015

Svømmebanen starter ved den kommunale badebro på Fredensborg Havn og går langs bredden mod nord forbi Skipperhuset og ender lidt nord for Kongebroen i Fredensborg Slotspark.

Svømmerne står i kø
Svømmerne står i kø for at komme i Esrum Sø

Svømmebanen starter ved den kommunale badebro på Fredensborg Havn og går langs bredden mod nord forbi Skipperhuset og ender lidt nord for Kongebroen i Fredensborg Slotspark.

Svømmebanen går mellem de røde bøjer og indenfor de gule bøjer.

Startstedet har strandnummeret K490

Fredensborg Havn er beliggende overfor Sejlklubben Esrum Sø, Sørupvej 1, 3480 Fredensborg

Svømmebanen er markeret med 10 orangerøde nummererede bøjer. Der svømmes fra bøje til bøje. Svømmebanens afgrænsning ud mod Esrum Sø er markeret med 10 gule bøjer. Svømmerne skal holde sig indenfor de gule bøjer, mens de sejlende opfordres til at holde sig udenfor de gule bøjer.

Mellem 200 og 300 meter bøjen krydser færgefarten svømmebanen. Ved afgang og ankomst giver færgefarten signal. Svømmerne skal være aktpågivende og give plads.

Der er offentlige toiletter, som også kan bruges til omklædning, under sejlklubben.

Der er P-pladser langs Sørupvej ved ishuset.

Der opfordres til at svømmerne bruger farvede badehætter og bøje/havtaske.

Svømmebanen drives af "Gang i Fredensborg", som er et samarbejde mellem Fredensborg Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland

undefined

Vurderede faremomenter:

Færgefarten krydser svømmebanen.

Kano- og kajakudlejning. Der er udlejning af mindre både uden motor ved Skipperhuset. Vær opmærksom på disse og råb evt. til roeren for at få øjenkontakt.

Der kan være ikter i søen. Det anbefales at tørre sig grundigt umiddelbart efter svømmeturen.

Blågrønalger. Lad være med at svømme hvis vandet er farvet blågrønt, grønbrunt, brunt eller gult, hvis der er plamager på overfladen, eller hvis der er mange fnug i vandet!

Skarpe genstande. Ved al badning i naturen er der risiko for at skære sig på skarpe genstande på bunden. En Open Watersvømmer bør altid medbringe en førstehjælpskasse.

Broen kan være glat. Gå forsigtigt.