Vær ekstra forsigtig i Bisonskoven, når der er nye kalve

10-06-2015

Der er født to kalve i Bisonskoven i 2015, og der kan komme flere i løbet af sommeren. Bisonkøer beskytter deres små kalve, og de kan angribe uden varsel, hvis man kommer for tæt på. Derfor indskærper Naturstyrelsen færdselsreglerne over for publikum.

Hold altid en afstand på mindst 100 meter fra bisonerne. Køerne forsvarer deres små kalve, og kan angribe hurtigt uden varsel. (Foto: Jan Kunstman)

Igen i år er der glædeligvis født bisonkalve i Bisonskoven i Almindingen. Føreløbig er det blevet til to kalve, og der kan komme flere i løbet af sommeren. 

I de første uger efter fødslen beskytter bisonkøer i særlig grad deres små kalve (se figur nedenfor), og de vil kunne angribe hurtigt og uden varsel, hvis man kommer for nær. Risikoen for angreb kan også være forøget som følge af den voksende bestand og de mange gæster i bisonindhegningen.

Vi skal derfor indskærpe reglerne for færdsel i området:

  • Hold en afstand fra bisonerne på mindst 100 meter (svarende til godt længden af en fodboldbane)
  • Færdsel er kun tilladt på faste veje og afmærkede (gule) stier
  • Hold altid hunde i snor.

Skulle et dyr udvise tegn på aggression, bør man roligt trække sig væk baglæns.
undefined

Bisonkøernes aggressivitet stiger markant i ugerne efter, de har født kalve. Figur fra Daleszczyk K. 2004. Mother-calf relationships and maternal investment in European bison Bison bonasus. Acta Theriologica 49: 555–566.Kontakt

Michael Stoltze

Naturformidler
Bornholm

John Orbitt

Skovfoged
Bornholm