Åboen er landet - ny miljøbåd

22-05-2015

Naturstyrelsen på Bornholm overvåger udviklingen i vandmiljøet i Østersøen omkring Bornholm. Nu har styrelsen anskaffet sin egen båd til formålet. Den lille båd er døbt "Åboen", som er det bornholmske navn for ederfugl.

Naturstyrelsen Bornholm har, efter ca 5 år uden egen båd, igen fået sin egen lille miljøbåd. Båden er en brugt Vikness 750, som tidligere har sejlet andetsteds i Naturstyrelsen. Den har fået fast kajplads i Listed havn, og er blevet døbt ”Åboen” efter det bornholmske navn for ederfugl.

Åboen skal i fremtiden bruges til overvågning af Østersøen omkring Bornholm. Den er indrettet til at kunne tage vandprøver ned til 100 meters dybde, samtidig med at der måles salt, ilt, temperatur mm. Den skal også bruges, når der skal tages planktonprøver.  Båden vil hovedsageligt operere i Bornholmerdybet 30 sømil øst for Bornholm, hvor Danmark sammen med de øvrige østersønationer er forpligtet til at måle og analysere vandkvaliteten.

I sommerperioden skal Åboen desuden bruges, når algevegetationen omkring øen undersøges af dykkere.

Desuden har Naturstyrelsen enkelte gange behov for sejlads i forbindelse med reservatovervågning.

Kontakt

Steen Krogsbøl

Miljøtekniker
Bornholm