Duftende grantræer lokker biller i fælden

06-05-2015

500 grantræer med poser bundet om stammen skal beskytte resten af skovens graner mod skadebiller.

undefined

 

Naturstyrelsen sætter lige nu fælder for barkbillen i mange af statens skove . Fælderne består af duftende poser, der lokker barkbillerne til, og når træet er dækket af biller, bliver det fældet og fjernet. Dermed skånes størstedelen af skoven for billeangreb.

- Sidste sommer var så varm, at barkbillerne formererede sig kraftigt, og derfor er der en forøget risiko for billeangreb. Samtidig er mange grantræer svækkede efter de seneste års hårde storme, og det gør træerne til nemme ofre for skadedyr, der kan ødelægge store områder med granskov, siger skovfoged Jens Nielsen fra Naturstyrelsen Østsjælland.

Naturstyrelsen sætter mange duftposer op i skovene under Naturstyrelsen Østsjælland. Men der hænges også duftposer op i statens skove i Nordsjælland, Vestsjælland, Vestjylland og Søhøjlandet i Østjylland.

De duftende poser tiltrækker kun barkbillen, mens sommerfugle, natsværmere og andre insekter ikke tiltrækkes. Er man en tur i skoven, skal man ikke røre poserne, der ikke lugter for mennesker, da indholdet af poserne kan være giftigt i store mængder.

undefined

Sådan her ser billen ud i en stærkt forstørret udgave. I virkeligheden er den kun få mm. lang.

Fakta:

Barkbiller flyver ud for at slå sig ned på nye træer, når temperaturen når 18 grader, og derfor forventes billerne at begynde at sværme i ugen, der kommer.

Ødelægges barken af billernes gnaven, løsnes den, og træet risikerer at dø.

Duftposerne begrænser kun antallet af barkbiller, der hvor der er risiko for en masseopformering af billerne. Men der vil fortsat være mange levesteder for biller i statsskovene.

Yderligere oplysninger:

Skovfoged Jens Nielsen, 21 21 97 02