Havørne yngler i Gribskov igen

04-05-2015

Naturstyrelsen har afspærret et mindre skovområde for at sikre ro omkring de sky havørne.

Ørnerede
Reden kan ses fra et udsigtspunkt på skovvejen. Det er vigtigt at holde afstanden herfra.

For første gang i over 100 år har havørne bygget rede og lagt æg i Gribskov - Sjællands største skov. Havørnens rede er bygget i et cirka 20 meter højt grantræ i den nordligste del af Gribskov nær en skovsump med mange ænder og andre fugle.

Området omkring reden er nu spærret af for at sikre den sky rovfugl ro, mens den ruger. Med en god kikkert er det dog muligt at få et godt kig til reden fra en skovvej 300 meter fra reden (se kort nederst i artiklen).

- Havørnen er en meget sky fugl, der flygter ved synet af mennesker på flere hundrede meters afstand. Det er derfor meget vigtigt, at publikum respekterer afspærringen omkring reden og bliver på skovvejen, siger skovfoged Jens Ole Andersen fra Naturstyrelsen i Nordsjælland.

Æggene i reden risikerer at blive kolde og golde eller spist af krager, hvis havørnen bliver skræmt væk fra reden i længere tid. Oplever havørnen derimod, at der er ro omkring reden, er der en stor chance for, at parret vender tilbage år efter år for at yngle det samme sted. 

Havørneparret har formentlig opholdt sig i Gribskov i flere år, men det er første gang, at de har bygget rede og lagt æg. 

Fakta:

Havørnen lægger normalt 1- 2 æg, som den ruger på i 40 dage. Hannen og hunnen skiftes til at ruge. Der yngler omkring 50 havørnepar i Danmark. I Nordsjælland har der de senere år ynglet et havørnepar i Nejede Vesterskov nord for Hillerød.

Læs mere om havørn i artsleksikonet

 

undefined