Kontrakt med NIRAS A/S underskrevet om Hydrologiske forundersøgelser

07-05-2015

Efter udbud er der nu skrevet kontrakt med NIRAS A/S om at foretage hydrologiske forundersøgelser på 1.150 ha i projektområdet.

Forundersøgelserne har til formål at kortlægge konsekvenserne (ændret vandstand) af gennemførelse af en lukning af hele eller dele af grøftesystemerne i undersøgelsesområdet. Resultaterne skal bl.a. danne baggrund for drøftelser med lodsejere om, hvordan vi kan gennemføre en genopretning af den naturlige hydrologi uden at forvolde skade (oversvømmelser). Særlige udfordringer forventes på lokaliteter omkring Ålbækvej på Hulsig Hede, der i forvejen ligger lavt i terræn. Ligeledes kan der forventes udfordringer på steder langs Skagensbanen. De praktiske registreringer i felten er startet, og er forventes hen over sommeren at komme delresultater fra forundersøgelser. Undersøgelserne forventes afsluttet mart-april 2016.

undefined