Udbud af produktion af film om hensigtsmæssig adfærd i følsomme naturområder

07-05-2015

I projektet skal der udarbejdes en videofilm på ca. ½ time, der skal omhandle og vise projektområdets største naturværdier og give inspirations og instruktion til, hvordan man mest hensigtsmæssigt færdes i sårbare naturområder

Filmen er et led i en kampagne om hensigtsmæssig adfærd i sårbare naturområder og retter sig imod:

-          Lokale foreninger for udendørs aktiviteter i området

-          Turistkontorer

-          Udlejningsbureauer

-          Campingpladser

-          Hoteller

-          Skoler

undefined

Kampagnen er nu under planlægning og vil bliver dat i gang i 2. halvlår 2015. Filmen vigtigste fokusområder er at vise:

-          projektområdet og nogle af dets største naturværdier, der regnes blandt de største ikke alene i Danmark, men også på internationalt plan (bl.a. Grenen, Råbjerg Mile og klithederne)    

-          den skrøbelige og sårbare økologiske balance i de fugtige klit- og klithedehabitater.

-          truslerne for den skrøbelige økologiske balance på habitater og udvalgte arter (rørdrum og tinksmed).

-          hvad projektet vil gøre for imødegå disse trusler

-          hvordan naturgæster og turister selv kan være med til at imødegår truslerne

Tilbud er afgivet den 13. maj.