Naturstyrelsen Fyn skærer grene ned langs skovveje

07-05-2015

I maj måned bliver der skåret grene ned langs skovejene i Svanninge Bakker, Sollerup Skov, Lærkedal, Kirkendrup Skov, Elmelund Skov og Ringe Skov

Naturstyrelsen Fyn skærer grene ned langs skovejene i flere af vore skove. Arbejdet gennemføres med års mellemrum, fordi grene fra træer og buske vokser ud over skovvejene.

Formålet med arbejdet er at sikre fri passage for fodgængere, ryttere, cyklister og for de køretøjer og maskiner vi bruger til skovarbejdet.

Nedskæringen foregår med en hegnsklipper, der består af tre skarpe rundsavsklinger, hver med en diameter på 80 – 90 cm. Det er den maskine, der giver det pæneste resultat.

Alligevel ser det voldsomt ud, når maskinen har været igennem skoven: Større grene bliver pænt skåret over, men grene tyndere end ca. én cm. bliver ret flossede.

I løbet af nogle uger kommer der nye skud, og skoven kommer til at ligne sig selv igen.

De grene der er skåret ned, bliver fjernet fra skovvejene og lagt ind mellem træerne, men der kan godt gå en dag eller to, hvor det er svært at færdes på skovvejene på grund af afskårne grene.

Arbejdet foregår i perioden 7. maj – sidst i maj, og der bliver skåret grene ned langs skovvejene i disse skove: Svanninge Bakker, Sollerup Skov, Lærkedal, Kirkendrup Skov, Elmelund Skov og Ringe Skov.

Vi har bedt Svanninge Skovservice om at udføre arbejdet for os. Eventuelle henvendelser om arbejdet bedes rettet til skovfoged Anders Hersø Pedersen, mobil: 21 49 00 21, e-mail: Obfuscated Email

Kontakt

Anders Hersø Pedersen

Skovfoged
Fyn