Ny bisonkalv - bisonbestanden på Bornholm fordoblet på to år

27-05-2015

Der har igen været familieforøgelse blandt de europæiske bisoner på Bornholm. For få dage siden blev der født en kalv. Det er sandsynligvis en tyrekalv, og det er den syvende kalv, der er født siden den første kalv kom til verden i 2013. Dermed er flokken i Almindingen fordoblet fra syv til 14 bisoner på blot to år.

Bison - mor og kalv i Almindingen_27-5-2015_foto Marc Kaekebeke.jpg
Den nye få dage gamle bisonkalv sammen med sin mor. (Foto: Marc Kaekebeke).

De europæiske bisoner på Bornholm trives godt. For få dage siden blev der født en fin, sund kalv. Det er sandsynligvis en tyrekalv. Dermed er flokken af bison i Almindingen øget fra syv til 14 bisoner på blot to år. Efter de syv polske bisoner (én tyr og seks køer) blev sat ud i den 200 hektar store indhegning i juni 2012, blev den første kalv (en tyrekalv) født i 2013. I 2014 blev der født hele fem kalve - to kviekalve og tre tyrekalve. Og nu er den syvende kalv så født.

Alle 14 bisoner er sunde. I gennemsnit føder bisonkøer en kalv ca. hvert 2. år, men de kan godt føde kalve to år i træk, og i sjældne tilfælde kan de føde tvillinger. Da flokken fik hele fem kalve i 2014, forventer vi kun få kalve i 2015. Det er vanskeligt at se, om køerne er gravide. De næste par måneder vil vise, om det bliver til mere end den ene kalv, der nu er født, her i 2015.

Regler for færdsel i Bisonskoven 

Siden projektets start i 2012 har der været over 1/2 million besøgende i Bisonskoven. Det er gået rigtig fint, fordi publikum har været gode til at overholde de enkle, men vigtige regler for færdsel i området.
    
Trods sin størrelse er den europæiske bison ikke farlig for mennesker, hvis man opfører sig fornuftigt. Hvis en bison føler sig truet, vil den dog forsøge at forsvare sig. Træng derfor aldrig bisonerne op i en krog, og følg disse enkle regler:

  • Gå kun på faste veje og markerede (gule) stier
  • Hold en afstand af minimum 100 meter til en bison
  • Gå aldrig imellem en bisonko og hendes kalv
  • Det er forbudt – og farligt – at fodre en bison
  • Kast aldrig sten eller andet efter dyrene
  • Undgå at larme
  • Hold altid hunde i snor og tæt på dig selv

Hvis du mod forventning skulle føle dig truet af en bison, så træk dig langsomt baglæns væk fra dyret.

Bilister skal vise hensyn, hvis bisonflokken står på vejen. Stop og nyd synet, eller kør forsigtigt uden om bisonerne. Forsøg aldrig at skræmme bisonerne væk fra vejen.

Læs mere her om de europæiske bisoner på Bornholm.

God tur i Bisonskoven!


PS: Den 30. maj blev der set og fotograferet endnu en ny bisonkalv. De to nye kalve er set sammen af flere. Antallet af bisonerne er dermed oppe på 15. Det kan ikke udelukkes, at der er endnu én eller flere nye kalve på vej i 2015.

Kontakt

Michael Stoltze

Naturformidler
Bornholm

Kontakt

John Orbitt

Skovfoged
Bornholm