Duftende grantræer lokker biller i fælden

11-05-2015

300 grantræer med poser bundet om stammen skal beskytte resten af skovens rødgraner mod angreb af barkbiller.

Naturstyrelsen sætter lige nu fælder for barkbillen typograf (Ips typographus) i mange af statens skove. Fælderne består af duftende poser, der lokker barkbillerne til, og når træet har tiltrukket mange biller, bliver det fældet og kørt ud af skoven. Formålet er at begrænse billeangrebene på skovens rødgraner mest muligt. For det er nemlig rødgran der er i højrisiko for at blive angrebet

- Sidste sommer var så varm, at barkbillerne formererede sig kraftigt, og derfor er der en forøget risiko for billeangreb. Samtidig er mange grantræer svækkede efter de seneste års hårde storme, og det gør træerne til nemme ofre for skadedyr, der kan ødelægge store områder med granskov, siger skovfoged Niels Pedersen, Naturstyrelsen Vestjylland.

Naturstyrelsen sætter i alt 300 duftposer op i Klosterheden, Stråsø og Fejsø plantager. Men der hænges også duftposer op i statens skove i Nordsjælland, Vestsjælland, Østsjælland, Vestjylland og Søhøjlandet i Østjylland.

De duftende poser tiltrækker kun typografbarkbillen, mens sommerfugle, natsværmere og andre insekter ikke tiltrækkes. Er man en tur i skoven, skal man ikke røre poserne, der ikke lugter for mennesker.

Barkbiller flyver ud for at slå sig ned på nye træer, når temperaturen når 18 grader, og derfor forventes billerne at begynde at sværme i ugen, der kommer.

Når et grantræ angribes af barkbiller lægger billerne æg under barken, og det er larvernes ernæringsgnav, der medfører skader. Skaderne består i løsnet bark – og ofte dør træet.

Duftposerne begrænser kun antallet af barkbiller, der hvor der er risiko for en masseopformering af billerne. Men der vil fortsat være mange levesteder for biller i statsskovene.

Fakta
Typografbillen er ca. 2 mm lang. Den kaldes også bogtrykker eller bogtrykkerbille, navnet skyldes det mønster der opstår på bagsiden af barken på angrebne træer. Billen gnaver en gang, hvor æggene lægges med afstand mellem de enkelte æg. Når æggene klægges gnaver larverne i vækstlaget mellem træet og barken. Ofte fører det til at det angrebne træ dør, og der sker hurtigt en stor værdiforringelse af veddet. Billerne har 1. sværmning når temperaturen i foråret når ca. 18 grader i en periode, og er sommeren varm, kan billerne sværme flere gange, med en kraftig opformering til følge.  Det er langt overvejende rødgran der angribes af typografen.

Yderligere oplysninger:

Naturstyrelsen Vestjylland, skovfoged Niels Pedersen, 25 27 63 80