Duftende grantræer lokker biller i fælden

11-05-2015

500 grantræer med poser bundet om stammen skal beskytte resten af skovens graner mod skadelige biller.

Udklip.JPG
Duftposer som disse skal tiltrække barkbillerne. / Skade på grantræ. Foto: Naturstyrelsen

I mange af statens skove i Vestsjælland har Naturstyrelsen opsat lokkefælder for en bestemt art barkbille; i daglig tale kaldet Typografen. Fælderne består af duftende poser, der lokker barkbillerne til, og når træet efter billernes sværmning er kraftigt angrebet, bliver det fældet og fjernet fra skoven. Dermed skånes størstedelen af skoven forhåbentlig for angreb af typograf-billen.

"Sidste sommer var så varm, at barkbillerne formererede sig kraftigt, og derfor er der en forøget risiko for angreb af barkbiller. Samtidig er mange grantræer svækkede efter de seneste års hårde storme, og det gør træerne til nemme ofre for skadedyr, der kan ødelægge store områder med granskov", siger skovfoged Carsten Poulsen fra Naturstyrelsen Vestsjælland.

Naturstyrelsen sætter i alt 30 duftposer op i statsskovene i Odsherred og ved Hvalsø. Men der hænges også duftposer op i statens skove i Nordsjælland,  Østsjælland, Vestjylland og Søhøjlandet i Østjylland.

De duftende poser tiltrækker kun denne bestemte art af barkbille, mens sommerfugle, natsværmere og andre insekter ikke tiltrækkes.

Fakta:

Barkbiller flyver ud for at slå sig ned på nye træer, når temperaturen når 18 grader, og derfor forventes billerne at begynde at sværme i ugen, der kommer.

Granerne ødelægges ved, at billernes gnaver under barken så den løsnes, og træet risikerer at dø.

Indsatsen vil kun rette sig mod barkbillen Typograf, hvor der er risiko for en masseopformering af disse biller. Der vil fortsat være mange levesteder for alle andre biller i statsskovene.

Carsten Poulsen

Skovfoged