Hedeafbrændingstid

16-03-2015

Alle er velkomne til at kigge med, når Naturstyrelsen sætter ild til heden.

Naturstyrelsen brænder den jyske hede af. Ikke for at den skal forsvinde, men for at holde den ung og frisk og forhindre, at den gror til i græs og krat.

Naturstyrelsen Blåvandshuk sætter ild til 32 felter, fra Lønborg Hede i ord til Fanø Hede i syd, i løbet af marts måned.

- Man er velkommen til at kigge på, når vi futter heden af. Og vores folk fortæller gerne om arbejdet.  Men vi vil gøre opmærksom på, at det er en voldsom ildebrand, så man skal sørge for, at Naturstyrelsens personale kan se én. Og så skal man selvfølgelig følge de anvisninger, man får fra personalet, siger skovfoged Ole Knudsen fra Naturstyrelsen Blåvandshuk.

Vejret bestemmer, hvornår tændstikkerne bliver sat til. Det er bedst at brænde efter nogle dage med tørvejr. Og det må ikke blæse for meget, for så er ilden svær at styre.

En del af afbrændingsfelterne indgår i LIFE Hede-projektet, der er delvist finansieret af EU.

Læs mere om LIFE Hedeprojektet

Sådan foregår afbrændingerne

Hedeafbrænding foregår altid i det tidlige forår, inden fugle og andre smådyr begynder at yngle. Der brændes ikke hede efter den 31. marts.

Hedeafbrænding BLH

Før ilden tændes, laves et brandbælte rundt om området. Der er vandvogne og personale med ildslukkere på stedet. Politiet er informeret, og der er indhentet tilladelse hos den lokale brandinspektør.

Hedebonden brændte også lyngen

I gamle dage sendte bonden får og kreaturer ud for at græsse på heden. Lyngen blev slået og bragt hjem til gården i form af foder til dyrene og lyngtørv til brændsel. På den måde blev heden udpint og lyngen holdt ung. Bonden brændte også heden af engang imellem, da han vidste, at foderværdien i den unge lyng, som kommer efter afbrændingen, er langt højere end i den gamle lyng.

Denne praksis ophørte for 50-100 år siden. I dag indgår heden ikke i landmandens drift. Derfor plejer Naturstyrelsen heden, der ellers ville springe i skov i løbet af 20-30 år.

Hedens dyreliv

Mange insekter, planter, fugle og dyr har heden som leve- og yngleplads. De vil forsvinde, hvis heden ikke plejes. 
Hjejlen var før i tiden en meget almindelig fugl på heden. Den kræver store arealer med meget lave planter. I dag er hjejlen meget sjælden som ynglefugl. Tinksmeden er en anden fugl, som kun yngler i de store hedemoseområder.

 

Kontakt

Ole Knudsen

Skovfoged
Naturstyrelsen Blåvandshuk