Netværksmøde med de nye i verdensarvklassen

17-03-2015

Naturstyrelsen Vadehavet havde den 11. marts besøg af kolleger fra Netværk for Rigsfællesskabets Verdensarvssteder

IMG_1443.JPG
Netværksmødet sluttede af på Astrup Banke, nord for Rømø dæmningen, hvor der kigges på fugle på vaderne.

Netværket, som består af sitemanagers fra hver af de seks verdensarvssteder, mødes to gange om året, hvor de deler erfaringer og best practices om forvaltning af verdensarv. Vadehavet er sammen med Stevns Klint de nye i klassen, og derfor glædede vi os over, at alle seks verdensarvssteder var repræsenteret på mødet. De seks verdensnarvsteder består af Jelling monumenterne, Roskilde Domkirke, Kronborg Slot, Ilulissat Isfjord, og nu også Vadehavet og Stevns Klint.

Hovedtemaet  for dagens møde var branding og synlighed i Danmark i forhold til vækstpotentiale og bæredygtig turisme. Der er bred enighed om, at sammen står vi stærkere når det handler om at brande Danmark som en verdensarvsdestination. Der blev diskuteret emner som udvikling af strategi for bæredygtig turisme og vi hørte nyt fra verdensarvskomiteen og andre udenlandske fora.

Generalsekretær for den danske UNESCO-nationalkommission Jens Dalsgård var på besøg og fortalte om Bevaring og formidling af naturarv og kulturarv for bæredygtig udvikling. Det er den del af den danske Unesco strategi som berører verdensarvsstederne.

Udover repræsentanter fra verdensarvstederne deltog også en række forskellige forvaltninger og ministerier.

Dagen sluttede af med et besøg i Verdensarv Vadehavet, som den dag viste sig fra sin smukkeste side.

Kontaktperson

Anne Husum Marboe

Det Trilaterale Vadehavssamarbejde
Naturstyrelsen Vadehavet