Firbenede naturplejere skal hjælpe med at bekæmpe rynket rose ved Issehoved på Samsø

10-03-2015

Nordby bakker på Samsø har et at landets bedste områder med overdrev og havskrænter.
Desværre har områderne tilbøjelighed til at gro til i krat.
Nu skal firbenede naturplejere i form af gutefår ud og hjælpe os med at bide krattet tilbage og særligt bekæmpe rynket rose.

I Nordby Bakker ligger et af Danmarks største og bedste sammenhængende overdrev. For at sikre overdrev skal der græsning til, og for at hindre overdrevet i at blive et uigennemtrængeligt krat, skal det konstant græsses og plejes på anden vis.

 

I området omkring Issehoved har vi særligt problemer med rynket rose, en art der er indført fra Asien som prydbusk men nu breder sig uhæmmet langs vores kyster til gene for både natur og badeliv.

 

Netop området her med sine stejle havskrænter er værdifuld natur men det er også særdeles vanskeligt at pleje.  Med økonomisk støtte fra NaturErhvervstyrelsen og ved selv at afsætte midler er det imidlertid lykkedes Naturstyrelsen Søhøjlandet at skaffe det økonomiske grundlag for en målrettet naturpleje indsats.

 

En strækning af 500 m havskrænt og forstrand skal indhegnes, dog med låger ved kysten så færdsel ikke hindres.

 

Naturstyrelsen har lavet en aftale med fåre-avler Henrik Ladefoged om at han afgræsser kystskrænten. Gutefår er kendt for at være en race der netop er godt til at æde buske og dermed håber naturstyrelsen at de kan få has på roserne.

 

Senere er det mening at fårene rykker videre til andre skræntområder, hvor der er de samme problemer med rynket rose. Det ideelle mål er faktisk at udrydde planten i Nordby Bakker, og kan det ikke lykkes, så er målet at reducere den mest muligt til glæde for den naturlige og meget mere artsrige plantevækst.

 

Området er en del af Natura 2000 område nr. 58  Nordby Bakker

Se nærmere:

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/natura-2000-plejeplaner-for-naturstyrelsens-arealer/se-plejeplaner/jylland-øst/058-nordby-bakker/