Nu skal heden brænde

13-03-2015

Man er velkommen til at kigge med, når Naturstyrelsen Thy sætter ild til heden.

Foto: Heden ved Isbjerget i Hanstholm Reservatet brændes af.

Naturstyrelsen brænder den jyske lynghede af. Ikke for at den skal forsvinde, men for at holde heden ung og frisk og forhindre, at den gror til i krat.

Hederne fra Agger Tange i syd til Drevilds Hede i nord, og flere heder på strækningen der imellem, er blandt de heder, som Naturstyrelsen plejer med ild i løbet af marts måned.

- Ser man røgen over heden, er man velkommen til at komme nærmere. Vi har folk ude, der kan forklare, hvorfor vi brænder af, og hvordan vi kontrollerer ilden. Der er voldsomme kræfter i gang, så man skal sørge for, at Naturstyrelsens personale kan se én, og man skal naturligvis følge deres anvisninger, siger klitplantør Henrik Schjødt Kristensen fra Naturstyrelsen i Thy.

Vejret bestemmer, hvornår tændstikkerne bliver sat til. Det er bedst at brænde efter nogle dage med tørvejr. Og det må ikke blæse for meget, for så er ilden svær at styre.

”Vejret de sidste 2 dage har været helt optimalt, og vi er kommet rigtig godt i gang med årets første afbrændinger”, siger skovløber Henrik Bak.

Fakta: Heden skal udnyttes. I gamle dage sendte bonden får og kreaturer ud og græsse på heden. Og lyngen blev slået og bragt hjem til gården i form af foder til dyrene. På den måde blev heden udpint og lyngen holdt ung. Bonden brændte også heden af engang imellem, da han vidste, at foderværdien i den unge lyng, som kommer efter afbrændingen, er langt højere end i den gamle lyng.

Denne praksis ophørte for 50-100 år siden. I dag indgår heden ikke i landmandens drift. Derfor er Naturstyrelsen nødt til at pleje heden. Ophører plejen vil heden springe i skov i løbet af 10-20 år.

Fakta: Dyrelivet på heden. Mange insekter, planter, fugle og dyr har heden som leve- og yngleplads. De vil forsvinde, hvis heden ikke plejes.

Både fugle som tranen, hjejlen og tinksmeden har stor glæde af afbrændingerne. De yngler i de store hedeområder og kræver store arealer med meget lave planter for, at de bliver ved med at yngle i Danmark.

Fakta: Sådan gør man. Et hedeområde svarende til en til fem parcelhusgrunde brændes af på én gang. Før ilden tændes laves et brandbælte rundt om området. Der er personale med ildslukkere på stedet. Den lokale brandinspektør bliver informeret inden afbrændingerne påbegyndes.

Hedeafbrænding foregår altid i det tidlige forår, inden fugle og andre smådyr begynder at yngle. Der brændes ikke hede efter den 31. marts.