Kystsikring ved Villingebæk Hage

06-03-2015

Strandarealet ved Villingebæk Hage spærres i perioder, mens der arbejdes på en retablering af kystbeskyttelsen.

Kystsik.Villingebæk

”Bodil” ødelagde i december 2013 en stor del af kystbeskyttelsen på stranden, som nu retableres. Stormen ødelagde også Nordkyststien på flere strækninger, som ikke har været ordentlig farbar siden, men den retableres nu i dette område.

 

Sommerbadning
Arbejdet starter 3. marts 2015 og forventes færdigt 1. november 2015. Både badegæster og sommerhusejerne i området kan dog godt glæde sig til sommersæsonen, for arbejdet vil holde en sommerpause fra 29. juni til 9. august 2015. I sommerpausen kan et område stadig være afspærret afhængigt af, hvor langt arbejdet er kommet, men støj og aktivitet er lukket ned i perioden.

 

Spærret
I projektperioden vil der være lukket for offentlig adgang til den del projektområdet, hvor der foregår arbejde. Området vil blive afspærret og Naturstyrelsen Nordsjælland, der er grundejer, henstiller til, at alle respekterer afspærringen, for det kan være farligt at bevæge sig ind mellem maskiner og deponerede materialer.

 

Maskiner på stranden
Kystsikringslaget har indgået en aftale med Aarsleff VG Joint Venture I/S om retablering af kystbeskyttelsen og Nordkyststien ved Villingebæk Hage. De vil arbejde på stranden i forbindelse med retablering af kystbeskyttelsen. Det handler mere præcist om strandarealet ved Villingebæk Hage lige øst for Dronningemølle i Gribskov kommune mellem 7. tangvej i øst og Pandehave å i vest. Målet er igen at få en solid kyststrækning.