Åbent møde vedr. Læsø Natura-2000 lodsejerforening og LIFE Læsø projektet.

02-03-2015

Endnu engang har der været holdt møde i forsamlingshuset på Læsø om det store LIFE projekt, der fremover vil ændre øens lysåbne natur

LIFE projektet og Læsø Natura-2000 Lodsejerforening f.m.b.a. inviterede den 12. februar 2015 i fælleskab til orientering vedr. status på LIFE projektet og lodsejerforeningen, såvel som planer for 2015 og frem.

Bortset fra et åbent møde i forbindelse med ansøgning til EU om LIFE medfinansiering har alle tidligere møder vedr. projekt og lodsejerforening været direkte inviterede møder med lodsejere, hvorfor der i nogen tid har været et klart behov for orientering og dialog til og med en bredere kreds på Læsø.

Udover orientering om status og fremtid har der også vist sig et behov for mere uddybende at synliggøre forskellen på LIFE projekt og Lodsejerforeningen.

Endvidere gav mødet mulighed for at præsentation af LIFE projektets brugergruppe og formålet med denne.

Aftenen blev indledt af kommunaldirektør Johan Norden, der især fokuserede på sondringen mellem Lodsejerforening og LIFE projektet samt behovet for begge på øen.

Orientering vedrørende LIFE projektet blev foretaget af projektleder Hans – Henrik Jørgensen (se fakta-blad andetsteds på siden) medens det efterfølgende indlæg omkring Lodsejerforeningen blev varetaget af bestyrelsesformand Henning Johansen. Sidstnævnte fortalte varmt og meget engageret om visionerne for foreningen, herunder både slagtning og produktion af færdigvarer, der udover de mere direkte naturplejemæssige elementer, på sigt helst skal indgå.

Endelig orienterede Freddy Worm Christiansen fra LIFE brugergruppen om baggrund og opgaver, ligesom større deltagelse fra øens mange interessegrupper blev efterlyst.

Der var rigtig god debat og mange spørgsmål efter hvert af aftenens indlæg.

Aftenen blev afsluttet med opsummering og tak til alle de ca. 75 deltagere af kommunaldirektør Johan Norden.

 

Læs artiklen i Læsø Posten om aftenens møde:
LIFE og lodsejerforening fyldte forsamlingshuset på Læsø

Se faktablad for projektet her: Faktablad februar 2015.pdf

 

På mødet blev LIFE projektet ny skilte samt folder (på dansk, engelsk og tysk) også præsenteret.

Nyhed_HoltemmenA2OK.jpg

A2 informationstavle sat op 10 steder på Læsø

Formanden for Lodsejerforeningen Henning Johansen fortalte, at Læsøboerne fremover vil kunne stege bøffer opdrættet og måske oven i købet slagtet på Læsø.

Folder på dansk: LIFE Læsø

folder2015.png