Lodsejerforeningen inviterer alle interesserede på naturtur og generalforsamling.

10-03-2015

Nu kan lodsejerforeningen snart fejre 1 års fødselsdag, det gør den ved at invitere alle interesserede på bustur ud i naturen og efterfølgende generalforsamling. Både naturtur og generalforsamling er for alle – ikke kun medlemmer af foreningen.

Lodsejerforeningen inviterer alle interesserede på naturtur og generalforsamling.

Søndag den 22. marts kl. 14 kører bussen fra P-pladsen bag Jerup Forsamlingshus med kurs mod Kragskovhedes arealer. Vi skal blandt andet høre om naturen og naturplejen.

Af hensyn til pladserne i bussen er der tilmelding til turen hos foreningens sekretær Catrina Kristensen, Frederikshavn Kommune på mail Obfuscated Email eller tlf. 98 45 63 65.

Efter busturen er der generalforsamling i Jerup Forsamlingshus kl. 16.

Dagsorden:

  1.        Valg af dirigent
  2.        Valg af sekretær
  3.        Aflæggelse af beretning
  4.        Indkomne forslag
  5.        Valg af bestyrelse, suppleanter
  6.        Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. marts. Forslag kan sendes til foreningens sekretær Catrina Kristensen, Frederikshavn Kommune på mail Obfuscated Email .

Alle er som sagt velkommen, og medlemmer af foreningen har stemmeret på generalforsamlingen. Lodsejere og andre med interesse i området kan melde sig ind i foreningen her på hjemmesiden – medlemskabet er gratis.