Heden brænder

20-03-2015

I tiden lige før 1. april forsøges der mange steder i landet at få sat ild til vores heder. Det sker for at forynge og dermed vedligeholde den gamle lyng.

Hedeafbrænding.JPG
Heden er ikke altid nem at få til at brænde i det tidlige forår - her er det dog lykkedes i Råbjerg Mose (Foto: Helle Kold Jespersen - Naturstyrelsen)

Torsdag lykkedes det således at afbrænde heden på en rimme på Kragskovhedes areal. Afbrændingerne foregår her i det tidlige forår inden fugle og andre smådyr begynder at yngle. Vi håber vejret giver en mulighed igen i næste uge.

Det er pletter med lyng på rimmerne som afbrændes, så der bliver en mosaik af brændt lyng ud over arealet.

Formålet med afbrændingerne er at pleje heden og forynge lyngen. Efter afbrænding spirer ny frisk lyng frem, som har en højere foderværdi for både husdyr og vildt. Heden er en naturtype som skal udnyttes for at trives og holdes åben. Mange insekter, planter, fugle og dyr har heden som leve- og yngleplads. De vil forsvinde, hvis heden ikke plejes.

Det er erfarne skovarbejdere med ildslukkere som styrer afbrændingerne. Politiet er informeret og der er indhentet tilladelse hos brandinspektøren.

Hedeafbrænding efter.JPG

Efter vellykket afbrænding er der plads til at ny lyng kan spire frem og erstatte den gamle. (Foto: Helle Kold Jespersen - Naturstyrelsen)