Ild i mosen

10-03-2015

Naturstyrelsen Fyn brænder en mose af ved Sollerup nord for Faaborg. Ikke for at den skal forsvinde, men som del af naturpleje, så mosen kan blive klar til afgræsning. Afbrændingen sker onsdag d. 11. marts 2015.

Man er velkommen til at kigge med, når Naturstyrelsen sætter ild til mosen

- Ser man røgen over området, er man velkommen til at komme nærmere. Vi har folk ude, der kan forklare, hvorfor vi brænder af, og hvordan vi kontrollerer ilden. Der er voldsomme kræfter i gang, så man skal sørge for, at Naturstyrelsens personale kan se én, og man skal naturligvis følge deres anvisninger, siger specialkonsulent Annita Svendsen fra Naturstyrelsen Fyn.

Tørt og stille vejr

Vejret bestemmer, hvornår tændstikkerne bliver sat til. Det er bedst at brænde efter nogle dage med tørvejr. Og det må ikke blæse for meget, for så er ilden svær at styre.

Afbrænding af naturområder annonceres ofte i forvejen på Naturstyrelsens lokale enheders hjemmesider. http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/

Fra flammer til kreaturer

Mosen ved Sollerup har ikke været afgræsset i mange år. Derfor er området dækket af et tykt lag døde, tørre planterester. Denne tørre måtte har hindret solens lys i at nå jordoverfladen, og det har ”kvalt” flere små plantearter i mosen.

Efter afbrændingen af mosen får kreaturerne adgang til området, og så kan græsningen komme i gang igen. Græsningen vil sikre, at vegetationen holdes kort, og det giver mulighed for, at de mange små plantearter igen kan indvandre fra områderne rundt om mosen.

Græsning er nødvendig for naturen

Mange insekter, planter, fugle og dyr har moser og enge som leve- og yngleplads. De vil forsvinde, hvis de fugtige arealer ikke plejes. Fx er der mulighed for at se viber, grågæs og rørhøg på arealerne mellem Sollerup og Arreskov Sø   

Sådan gør vi

Der er personale med ildslukkere på stedet og den lokale brandinspektør er orienteret om afbrændingen.

Afbrænding af naturområder foregår altid i det tidlige forår, inden fugle og andre smådyr begynder at yngle. 

Kontakt

Annita Svendsen

Specialkonsulent
Naturstyrelsen Fyn