Mere skov på vej til Ribe

30-03-2015

Naturstyrelsen Vadehavet planter i disse dage 10 ha løvskov lige udenfor Ribe. Skoven plantes i forlængelse af den eksisterende Bjerreskov, der er på 99 ha, hvoraf ca 47 ha er tilplantet med skov.

Målet med det nye skov- og naturområde er at skabe mere og rigere natur og forbedre mulighederne for friluftslivet i Ribe. På længere sigt skal skoven endvidere lever gavntræ og andre skovprodukter

Den nye skov vil hovedsageligt bestå af bøg og eg, dog sættes der endvidere et skovbryn omkring de tre arealer der plantes i denne omgang. Skovbrynene består af mange forskellige buske og træer, der med sine forskellige blomster og bær kan tiltrække insekter og fugle. Skovbrynene skal også give læ for den nye skov – og være smukke at se på når de blomstrer eller står med forskellige bær og frugter.

Spredt over arealerne indblandes der også lærk. Lærk vokser hurtigere end løvtræerne og vil derfor  hurtigt kunne danne en beskyttende skærm over de små nye udsatte løvtræer, så de ikke rammes af frost på det sårbare udspringstidspunkt om foråret.

Der er mange rådyr i området og små spæde egetræer er en af deres livretter. For at undgå at de små træer bides ned, er det derfor planen at der sættes hegn rundt om arealet. 

Yderligere oplysninger

Lene Lie

Skovfoged
Vadehavet