Muldvarpologi

04-03-2015

Naturstyrelsen lægger fortidsminder til for afprøvning af ny arkæologisk metode, Mulvarpologi.

Jesper Hjermind, middelalderarkæolog og museumsinspektør på Viborg Museum, har opfundet en helt ny arkæologisk metode, muldvarpologi, hvor han er fri for selv at grave og få jord under neglene.


”Når man som arkæolog er ude for at kigge på et borganlæg, ser man altid på, hvad der ligger i jorden i muldvarpeskuddene. Der kan være tegl, der stammer fra en bygning, en mønt eller potteskår. Så jeg tænkte, at hvis man kunne sætte muldvarpeskuddene i system, kunne man bl.a. ud fra, hvor meget tegl, der er i skuddene, indkredse, hvor bygningerne lå. Det ville give et praj om, hvor man i givet fald skulle lave sin udgravning,” siger Jesper Hjermind.


Den beskidte del af arbejdet udføres af muldvarpe, der er dygtige til at grave og efterlader fine toppe af opgravet materiale. Muldvarpeskud dannes når de flittige gravere rydder jorden af vejen fra deres gange 10-40 cm under overfladen.

Muldvarpologer i aktion

Muldvarpeskud undersøges i et sold, en arkæologisk si. Foto Viborg Museum.

Resultaterne af muldvarpologien og forskellige geofysiske undersøgelser har dannet basis for udpegningen af de mest lovende områder for de arkæologiske undersøgelser på borgstedet Niels Bugges Hald. Her har Viborg Museum i regi af Projekt Middelalderborge i Midtjylland i efteråret 2014 og vinteren 2015 gennemført arkæologiske undersøgelser. Herved fandtes rester af en knap 90 m2 stor bygning med op til 1-1,5 m. brede fundamenter - ganske som flere af de muldvarpologien og geofysiske undersøgelser tydeligt havde vist.


Læs mere om Muldvarpologi, Viborg Museum.

Læs mere om Muldvarpen.