12-03-2015

Naturpark Amager er blevet udnævnt i Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker

Naturpark Amager har opnået Friluftsrådets kvalitetsmærke ”Danske Naturparker”, som gives til større sammenhængende områder med eneståen de natur, landskabelig skønhed og kulturhistorisk værdi. 

Bag Naturpark Amager står et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Københavns kommune, Tårnby kommune, Dragør kommune og By & Havn, som ønsker at skabe bedre rammer for naturen og befolkningens muligheder for at opleve og bruge den amagerkanske natur meget mere end tilfældet er i dag. For at få mærket Danske Naturparker skal 10 kriterier være opfyldt og parterne har udarbejdet en Naturparkplan, som bl.a kommer med bud på, hvilke konkrete indsatser, der kan og skal arbejdes med de kommende fem år, for at forbedre naturen og mulighederne for friluftsliv. Se naturpark plan(link til pdf)

"- Naturpark Amager er et godt eksempel på, at når man samler kræfterne mellem forskellige partnere, så vinder både mennesker, dyr og planter. Naturpark Amager kan være med til at styrke borgernes mulighed for at bruge naturen både til oplevelser og afslapning. Og så er den kæmpemæssige naturpark kun en kort cykeltur fra Rådhuspladsen i København. Det er en gave til hovedstadens borgere og til alle borgere i regionen, som nu får en rigere natur og muligheder for et bedre friluftsliv”, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Naturområderne på Amager er blevet samlet i et sammenhængende landskab med storslået natur og en fantastisk kyststrækning. Naturparken dækker et samlet areal på 3.500 ha med naturområder som strandenge, strandoverdrev, rørskov, søer, kanaler, mose, skovområder, strande og kystlandskaber ud mod de lavbundede havområder. Et landskab med spædende kulturspor, der fortæller om landindvinding, militær anvendelse og om friluftsliv som kulturhistorie. Til sammenligning er Dyrehaven godt 1.000 hektar og Central Park i New York 350 hektar. 

Naturpark Amager er i forvejen et meget højt prioriteret naturområde. Store dele af naturparken er udpeget som Natura 2000 areal eller er fredet, for at beskytte de mange sjældne planter og fugle eller kulturhistoriske spor. Området består af Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden og Sydamagers kystlandskab.

Med sine lange stier og veje og åbne landskab indbyder Naturpark Amager til fysiske udfoldelser som løb, cykling, ridning, geocaching, orienteringsløb, drageflyvning, rulleskøjteløb og almindelige vandreture. I nord findes der desuden boldt- og cykelbaner. Den nye kystcykelsti, der går fra Langelinje helt ud til Kongelunden, er også en fantastisk mulighed for gode naturoplevelser.