Nu brænder heden

20-03-2015

Naturstyrelsen Midtjylland afbrænder i marts måned flere midtjyske heder for at pleje lyngen og bevare heden, så den ikke springer i skov eller bliver til græshede

 

Nu brænder Harrild Hede - og man er velkommen til at kigge med, når Naturstyrelsen sætter ild til heden.

Naturstyrelsen sætter den jyske lynghede i brand. Ikke på én gang, men i små bidder - og ikke for at den skal forsvinde, men for at holde heden ung og frisk og forhindre, at den gror til i krat eller forvandler sig til græshede.

Harrild Hede er blandt de heder, som Naturstyrelsen plejer med ild i løbet af marts måned.

- Ser man røgen over heden, er man velkommen til at komme nærmere. Vi har folk ude, der kan forklare, hvorfor vi brænder af, og hvordan vi kontrollerer ilden. Der er voldsomme kræfter i gang, så man skal sørge for, at Naturstyrelsens personale kan se én, og man skal naturligvis følge deres anvisninger, siger naturvejleder Torben Bøgeskov fra Naturstyrelsen Midtjylland.

Vejret bestemmer, hvornår tændstikkerne bliver sat til. Det er bedst at brænde efter en længere periode med tørvejr. Og det må ikke blæse for meget, for så er ilden svær at styre.

 

Fakta: Heden skal udnyttes. I gamle dage sendte bonden får og kreaturer ud og græsse på heden. Og lyngen blev slået og bragt hjem til gården i form af foder til dyrene. På den måde blev heden udpint og lyngen holdt ung. Bonden brændte også heden af engang imellem, da han vidste, at foderværdien i den unge lyng, som kommer efter afbrændingen, er langt højere end i den gamle lyng.

Denne praksis ophørte for 50-100 år siden. I dag indgår heden ikke i landmandens drift. Derfor er Naturstyrelsen nødt til at pleje heden. Ophører plejen vil heden springe i skov i løbet af 10-20 år.

Fakta: Dyrelivet på heden. Mange insekter, planter, fugle og dyr har heden som leve- og yngleplads. De vil forsvinde, hvis heden ikke plejes. På Harrild Hede gælder det fx hugorm, stor tornskade og guldblomme.

Hjejlen var før i tiden en meget almindelig fugl på heden. Den kræver store arealer med meget lave planter. I dag er hjejlen meget sjælden som ynglefugl. Tinksmeden er en anden sjælden fugl på heden. Den yngler kun i fugtige kær på de store heder.

Fakta: Sådan gør man. Et hedeområde svarende til én til fem parcelhusgrunde brændes af på én gang. Før ilden tændes, laves som regel et brandbælte rundt om området. Der er skovarbejdere med ildslukkere på stedet. Politiet er informeret, og der er indhentet tilladelse hos den lokale brandinspektør.

Hedeafbrænding foregår i det tidlige forår, inden fugle og andre smådyr begynder at yngle. Om foråret brændes der således ikke hede efter den 31. marts.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til skovfoged Hans Jensen, tlf. 51561776.

Torben Bøgeskov

Naturvejleder
Midtjylland