Nu skal heden brænde

12-03-2015

Nu skal heden brænde, også i det sønderjyske. Man er velkommen til at kigge med, når Naturstyrelsen Vadehavet sætter ild til heden fredag og lørdag i denne uge.

Vejret bestemmer, hvornår tændstikkerne bliver sat til. Det er bedst at brænde efter nogle dage med tørvejr. Og det må ikke blæse for meget, for så er ilden svær at styre. (foto: Thomas Retsloff)

Naturstyrelsen Vadehavet brænder en god del af den sønderjyske lynghede af. Ikke for at den skal forsvinde, men for at holde heden ung og frisk og forhindre, at den gror til i krat.

Årup Hede, Åskov Hede og Helm Polde er blandt de heder, som Naturstyrelsen plejer med ild i løbet af marts måned.

- Ser man røgen over heden, er man velkommen til at komme nærmere. Vi har folk ude, der kan forklare, hvorfor vi brænder af, og hvordan vi kontrollerer ilden. Der er voldsomme kræfter i gang, så man skal sørge for, at Naturstyrelsens personale kan se én, og man skal naturligvis følge deres anvisninger, siger skovfoged Jens Hjerrild Hansen fra Naturstyrelsen, Vadehavet.

Vejret bestemmer, hvornår tændstikkerne bliver sat til. Det er bedst at brænde efter nogle dage med tørvejr. Og det må ikke blæse for meget, for så er ilden svær at styre.

.

dk-kort-hedeafbraending.jpg

Kortet viser hvor i jylland der foregår hedeafbrændinger i den kommende periode. Det er Årup Hede, Åskov Hede og Helm Polde i den sønderjyske del der afbrændes imorgen og på lørdag.

Fakta: Heden skal udnyttes. I gamle dage sendte bonden får og kreaturer ud og græsse på heden. Og lyngen blev slået og bragt hjem til gården i form af foder til dyrene. På den måde blev heden udpint og lyngen holdt ung. Bonden brændte også heden af engang imellem, da han vidste, at foderværdien i den unge lyng, som kommer efter afbrændingen, er langt højere end i den gamle lyng.

Denne praksis ophørte for 50-100 år siden. I dag indgår heden ikke i landmandens drift. Derfor er Naturstyrelsen nødt til at pleje heden. Ophører plejen vil heden springe i skov i løbet af 10-20 år.

Fakta: Dyrelivet på heden. Mange insekter, planter, fugle og dyr har heden som leve- og yngleplads. De vil forsvinde, hvis heden ikke plejes. På Åskov Hede og Årup Hede vil afbrændingen blandt andet forbedre vækstbetingelserne for den meget sjældne plante – Cypresulvefod.

Fakta: Sådan gør man. Et hedeområde svarende til en til fem parcelhusgrunde brændes af på én gang. Før ilden tændes laves et brandbælte rundt om området. Der er personale med ildslukkere på stedet. Politiet er informeret, og der er indhentet tilladelse hos den lokale brandinspektør.

Hedeafbrænding foregår altid i det tidlige forår, inden fugle og andre smådyr begynder at yngle. Der brændes ikke hede efter den 31. marts

Kontakt

Jens Hjerrild Hansen

Skovfoged
Naturstyrelsen Vadehavet