Nu skal Rebild Bakker brænde

23-03-2015

I denne uge går Naturstyrelsen Himmerland i gang med den årlige afbrænding af lyngen i Rebild Bakker. Formålet er at pleje og forynge den for bakkerne så karakteristiske hedevegetation.

Afbrænding af lyngen i Rebild Bakker.

Det er ikke et nyt fænomen, at man afbrænder lyngen i Rebild Bakker. I gamle dage - det vil sige for 80 - 100 år siden - brændte hedebonden også lyngen af en gang imellem. Dengang blev heden udnyttet af bonden ved græsning med får og kreaturer, og hedebonden vidste, at foderværdien i den unge lyng, som kommer efter afbrændingen, er langt højere end i den gamle lyng. 

Heden indgår ikke længere på samme måde i landmandens drift, og der fjernes derfor ikke næringsstoffer fra heden. Tværtimod kommer der hele tiden plantetilgængeligt kvælstof til jorden via luften. Kvælstof-indholdet i luften har været stigende de senere år og fremmer desværre græsvæksten på bekostning af de mere nøjsomme planter på hedearealerne. Ved afbrænding fjernes en del af dette kvælstof, da den ved afbrænding omdanne til ”luftbåret” kvælstof, som ikke er plantetilgængeligt. 

Hvis ikke heden plejes, vil den langsomt gro til med træer. Træerne såer sig selv, og hvis de ikke fjernes, vil de langsomt kvæle lyngen og de andre planter, som er typiske for lyngheden. Desuden har lyngplanter en naturlig levealder på op til 20-30 år, hvorefter de langsomt går ud. 

En af måderne at pleje heden på er at brænde den af. Det kan ske i marts måned eller om efteråret. Der brændes kun små arealer ad gangen. Der springes over et stykke, og et nyt mindre areal brændes af. Næste år tages andre arealer. På denne måde vil heden få karakter af et kludetæppe, med planter i alle aldre. 

Det er meget overraskende, så hurtigt en hede kommer sig efter en afbrænding. Allerede samme sommer vil man kunne se friske skud af hedelyng. Udover fuglene vil bierne, råvildtet og kronvildt sætte stor pris på den unge lyng. Lyng kan udgøre op til 75 % af kronvildtets vinterføde.

Rent praktisk foregår afbrændingen ved, at der først slås nogle stribe på 2 m som brandbælter rundt om det areal, der ønskes afbrændt. Når vejret tillader det, afbrændes stykket så på en kontrolleret måde af skovarbejderne. Inden der tændes ild, er der indhentet tilladelse hos den lokale brandinspektør, og politiet er informeret. Så røg i Rebild Bakker i de kommende dage betyder bedre livskvalitet for hedens beboere.

Se videofilm med afbrænding i bakkerne på Youtube

Kontakt

Leif K. Lyngsø

Skovfoged
Naturstyrelsen Himmerland

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.