Skovhjælpere i Hald Ege

03-03-2015

En gruppe aktive skovhjælpere med hang til natur og frisk luft sørger for, at egeskoven ved Hald Ege ikke kvæles af andre træer.

En gruppe frivillige har nu i 5 sæsoner hjulpet med at sikre egeskoven ved Hald Ege. ”Det er livgivende at have et formål med at bevæge sig i naturen. Tre timer de fleste formiddage gør underværker” siger Else Marie Buus, der har været med fra begyndelsen af skovhjælpergruppen i Hald Ege. De fleste skovhjælpere bor lige op ad skoven.

Egen danner ikke en tæt og mørk trækrone, den giver plads til en frodig underskov med både urter og træer. Lader man naturen selv råde så er der risiko for at egen bliver kvalt, typisk af høje og tætsluttende bøgetræer. ”Vi vil gerne forsøge at bevare egene, det gør vi blandt andet ved at skovhjælperne fjerner opvækst af andre skyggegivende træarter såsom bøg og rødgran” siger skovfoged Steen Bonne Rasmussen.


Skovhjælperne i Hald Ege er et af de mange partnerskaber Naturstyrelsen indgår med frivillige aktører. Partnerskaber indgås med mange forskellige foreninger og grupper og med vidt forskellige formål. Det er typisk idrætsforeninger, grønne organisationer eller lokale ildsjæle. Partnerskaberne er alle karakteriseret ved, at de frivillige og Naturstyrelsen kan se indbyrdes fordele ved samarbejdet.

Læs mere om frivillig i naturen på Naturstyrelsens arealer.