Skovning i Brødemose Skov

13-03-2015

Naturstyrelsen går i gang med at skove træ i Brødemose Skov, nordøst for Frederiksværk, her i midten af marts måned.

udkørsel

Naturstyrelsen Nordsjælland er i gang med skovningen flere steder i Nordsjælland. For Brødemose Skovs vedkommende har Naturstyrelsen planlagt hugst af løvtræ i det meste af skoven. Der er primært tale om tyndingshugst i yngre løvtræbevoksninger med en brysthøjdediameter 20-45 cm. Efter hugsten vil der sandsynligvis blive flere års pause, før der igen skal skoves i Brødemose Skov.

Skovningen i Brødemose Skov vil foregå med skovningsmaskine. Træet bliver på fældningsstedet sorteret i kvaliteter og efterfølgende kørt ud til bilfast vej. Det kan godt virke voldsomt og se rodet ud. Vi vil imidlertid bestræbe os på at vise hensyn overfor naturen, skovens mange fortidsminder samt ikke mindst overfor skovens publikum,” siger skovfoged Jan-Erik Løvgren.

I forbindelse med skovningen kan skovveje og stier blive beskadiget. Skaderne vil blive repareret, når træet er kørt ud af skoven.

Information på stedet
Der vil blive opsat info-tavler i skoven ved arbejdsområderne. Tavlerne fortæller om formålet med skovningen og beder om respekt for sikkerhedsafstanden på 75 m til fældningsarbejdet, så der ikke opstår farlige situationer. Vi håber på forståelse for de forstyrrelser, der følger med skovdriften.

Træet fra Brødemose Skov leveres til danske savværker, bl.a. Junkers Industrier, som laver gulve ud af det.

 

 Brødemosekort

Træet fældes primært i de blå felter