Tranerne indtager Bornholm med fuld musik

02-03-2015

Tranebestanden i Norden er blevet stadig større gennem de sidste 40 år. I de seneste 15 år har de store fugle for alvor taget Danmark til sig som yngleområde. Der er nu over 150 ynglepar i landet. Med op mod 20 ynglepar har Bornholm en af Danmarks tætteste bestande.

Vinteren har været mild, og nu siger kalenderen forår. Moser og søer er uden is, og ligesom i 2014 er tranerne kommet meget tidligt til Bornholm.

Tranen er hoverolleindehaver i en succesforestilling: Mod slutningen af det 20. århundrede blev bestanden i vore nordiske nabolande så stor, at tranen for alvor begyndte at interessere sig for Danmark. Her er ynglebestanden tidoblet i løbet af 25 år.

Den statelige fugl yngler i skovmoser, som ikke behøver være mere end nogle få tusinde kvadratmeter store. Bornholm har en del små skovmoser - ikke mindst i Almindingen. Der kommer gradvist flere og større skovmoser på statens arealer, hvor grøfter ikke længere bliver vedligeholdt eller ligefrem bliver kastet til for at hæve vandstanden. Det gavner mange arter, herunder tranerne.

De store fugle trompeterer højlydt, når de ankommer på ynglepladserne, og når de trækker over Bornholm i tusindvis forår og efterår på vej til og fra ynglepladserne mod nord. Men hvor mange par yngler egentlig på Bornholm?

Naturstyrelsen på Bornholm registrerer tranebestandens udvikling på øen i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening (DOF) Bornholm. Registreringen er en del af statens naturovervågningsprogram (NOVANA). I 2014 registrerede vi 9 sikre ynglepar, 6 sandsynlige ynglepar og 2 mulige ynglepar på Bornholm. 6 sikre par 4 sandsynlige par og ét muligt par blev registreret på statens arealer. 3 sikre, 2 sandsynlige i ét muligt par blev registreret på andre arealer.

Der kan sagtens være oversete ynglepar, men næppe mange, da tranen er en stor og larmende fugl, som er ret let at finde. Et godt bud er, at der i 2015 er 15-20 par ynglende traner på Bornholm, og at bestanden fortsat vokser noget.
 
Bornholm har dermed en af de tætteste ynglebestande af traner i Danmark.

Der er gode muligheder for af se og høre de bornholmske traner over det meste af øen. De allerbedste chancer har man fra fugletåenene ved Bastemose, Svinemose, Udkæret og Ølene.

God forårstur ud i tranelandet!


Traner_Oelene_8-3-2014_foto Carsten Andersen-DOF Bornholm.jpg

Tranepar i Ølene 8. marts 2014. (Foto: Carsten Andersen, DOF Bornholm).

 

Traner_Udkaeret_22-2-2014_foto_Carsten Andersen_DOF Bornholm.jpg

Tranepar trompeterer i Udkæret 22. februar 2014. (Foto: Carsten Andersen, DOF Bornholm).


 

Kontakt

Michael Stoltze

Naturformidler
Bornholm

Kontakt

Dorte Bugge Jensen

Biolog
Bornholm