Undervisningsminister ud i virkeligheden

02-03-2015

Undervisningsminister Christine Antorini var fredag på besøg hos Skolen i Virkeligheden i Fredensborg. Her fik hun lejlighed til at se, hvordan frivillige, Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund indgår i understøttende undervisning.

Antorinimedbørn
Eleverne fik lært en del om fasaner, også hvordan de ser ud indeni.

Læringsmål

Christine Antorini var med i felten og så, hvordan eleverne fra 4. klasse på Nivå Skole, i mindre grupper var i gang med at opnå læringsmål indenfor faget Natur/teknologi. Læringsmål som bl.a. kan opnås via et læringsforløb med fasandissektion. Eleverne havde forinden arbejdet med menneskets anatomi og kunne ved dissektionen relatere til det. Ministeren fik en snak med både elever, lærere og undervisere.

Frivillige

Danmarks Jægerforbund, og andre frivillige deltager som undervisere i undervisningsforløbet. Samarbejdet er støttet af 15. juni Fonden, så det bl.a. har været muligt at udarbejde nyt undervisningsmateriale. Samtidig viste Skolen i Virkeligheden også andre undervisningsforløb, hvor Naturstyrelsens personale underviser f.eks. i biernes betydning for bestøvning i naturen og i klimaplanteskolen.

Nye samarbejder

Den nye skolereform lægger op til samarbejder mellem skolerne og de folk, der til daglig arbejder med de emner eleverne skal lære om.  Skolen i Virkeligheden i Fredensborg har lagt sig i selen for at facilitere dette arbejde, og skaber hele tiden nye samarbejdsrelationer.

Fasandissektion