Viben og lærken på plads i Naturpark Amager

04-03-2015

vibe.jpg
Det bliver en god dag, når man på en og samme dag kan opleve viben der går kækt og finder føde i det lave vand, med højt rejst fjertot på hovedet, og samtidig kan høre lærkens forårskåde trillen højt på himmelen.

Både lærken og viben er det man kalder vejrtrækker. Der er trukket til landet fra Sydeuropa, hvor de har overvintret. Nogle af dem kan også have overvintret, hvis det er en mild vinter.

Naturpark Amager er et godt sted for disse to fugle der holder af at yngle på åbne enge med reden direkte på jorden.

 lærke.jpg