Offentligt brugerrådsmøde afholdt 23. marts 2015

24-03-2015

Omkring 70 interesserede havde fundet vej til den hyggelige lade på Skærum Mølle.

Mandag d. 23. marts afholdt Naturstyrelsen Vestjylland årets offentlige brugrerådsmøde.

Mødet blev indledt med et oplæg om Naturplan Danmark v. chefkonsulent Johan Husfeldt fra Naturstyrelsen i København. Efterfølgende var der spørgsmål og debat om emnet.

Læs mere om Naturplan Danmark her

Herefter blev der afholdt valg til enhedens brugerråd. Karen Barfod og Uffe Haubjerg modtog begge genvalg - og for første gang i mange år - var det uden modkandidater/kampvalg. 

Skovrider Thomas Borup Svendsen rundede aftenen af med et tilbageblik på aktiviteterne i 2014 - et år der har stået i stormfaldets tegn.

Læs mere i Status 2014 her